امروز :   جمعه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۴   |  
مسیر فعلی شما :   خانه مقالات اشعه کاتدی چیست؟

آمار سایت

اعضا : 288
محتوا : 917
پیوندها : 127
بازدیدهای محتوا : 2034866

انجمن شیمی

گروه شیمی

کپی از نظر سنجی

آیا شما مایلید در سایت مقاله بگذارید ؟
 

آخرین اخبار سایت


اشعه کاتدی چیست؟
۰۷ اسفند ۱۳۸۸ انجمن شیمی

 

اشعه کاتدی چیست؟

يان از اين قرار است كه در ساختار بلور فلزّات، به ازاي هر اتم يك يا چند الكترون آزاد وجود دارد كه تقريباً در همه‌ي نمونه‌ي فلزّي كه مي‌بينيم مي‌تواند آزادانه حركت كند. ميزان انرژي لازم براي اين كه بشود اين الكترونها را از فلز خارج كرد كم است و البتّه براي فلزّات مختلف متفاوت است. امّا به طور كلّي اگر شما يك قطعه فلز را داغ كنيد، ميلياردها الكترون به راحتي انرژي لازم براي فرار كردن از ساختار بلوري فلز را به دست مي‌آورند و از سطح آن جدا مي‌شوند. فلزّاتي كه انرژي لازم براي جدا كردن الكترون از آنها كمتر است، غالباً براي ساخت كاتد به كار مي‌روند و جرياني كه با گرم كردن آنها (كاتد گرم) يا انرژي دادن به آنها به روشهاي ديگر (كاتد سرد) به دست مي‌آيد، جريان يا اشعه‌ي كاتدي نام دارد. اگر الآن اين نوشته‌ها را روي يك مانيتور CRT مي‌خوانيد، در پشت صفحه‌ي مانيتور و دقيقاً روبه‌روي شما يك تفنگ الكتروني قرار دارد كه الكترونها مورد نيازش را از طريق يك قطعه فلزّ كاتد فراهم مي‌كند و بعد از جهت‌دهي آنها را به سمت صفحه مي‌فرستد.

 

 

اشعه كاتدي: ذرات الكتروني پر انرژي هستند كه از كاتد حرارت ديده ساطع ميشوند.

از اشعه هاي يون زا براي استريل كردن وسائل و بسته هاي پلاستيكي مثل سرنگ ها و بوات هاي يكبار مصرف استفاده ميشود.

 شناخت اشعه کاتدي

 

طي آزمايشاتي كه بر روي الكتروليز توسط فاراده Faraday انجام شد وي دو قانون معروف خود را به شرح زير در سال ۱۸۳۰ ميلادي منتشر نمود:

۱- در الكتروليز مقدار عنصر آزاد شده متناسب با مقدار جريان الكتريسته است.به عنوان مثال اگر ۱ فاراد يا ۹۶۵۰۰ كولن الكتريسته را ازمحلول نمك حاوي يون تك ظرفيتي جيوه عبور دهيم، ۱ مول اتم جيوه و اگر از محلول نمك حاوي يون دو ظرفيتي عبور دهيم ۰.۵ مول اتم جيوه ته نشين مي شود. پس بسته هايي از الكتريسته وجود دارد كه يك بسته از آن ها به سمت فلز تك ظرفيتي و دو بسته به سمت فلز دو ظرفيتي حركت مي كنند.

۲- هرگاه مقدار يكسان جريان الكتريسيته را از سه ظرف بگذرانيم كه حاوي نمك ها با ظرفيت هاي متفاوت هستند، يعني در ظرف اول نمك يك ظرفيتي، در ظرف دوم نمك دو ظرفيتي و در ظرف سوم نمك سه ظرفيتي داشته باشيم. رسوبهاي فلز حاصل از عبور جريان الكتريسيته از ظروف متناسب با جرم اتمي فلز تقسيم بر ظرفيت عناصر آن مي باشد.

نتيجه: هر اتم مقداري ثابت بار مي گيرد. اتم يك ظرفيتي يك بسته، اتم دو ظرفيتي دو بسته و اتم سه ظرفيتي سه بسته بار مي تواند حمل نمايد.و هرگز جزء كسري از بار الكتريكي مانند ۱.۲۳ را به خود نمي گيرند. اين بسته براي تمام اتمها يكسان است، يعني الكتريسته از بسته ها يا ذرات كوچكي تشكيل شده اند. كه آنها را الكترون مي گوييم 

بعد از آزمايش الكتروليز بر روي مايعات و جامدات نوبت به الكتروليز گازها رسيد كه در الكتروليز گازها نتايج زير به دست آمد:

۱- ولتاژ معمولي از گازها عبور نمي كند.

۲- در ولتاژهاي بالا چنانچه فاصله دو الكترود زياد باشد جريان الكتريسيته عبور نمي كند.

۳- در فشار معمولي به ازاي هر سانتيمتر فاصله الكترودها به ۳۰۰۰۰ ولت اختلاف پتانسيل نيازمنديم.

 

در جريان اين آزمايش ها دانشمندان مجبور به ساختن لوله هايي از جنس شيشه شدند تا بتوانند فشار داخل آن را كاهش داده و به بررسي هاي مختلف بپردازند. بعد از ساخت اين لوله ها دانشمندان به نتايج زير دست يافتند:

۱- در فشار 0.1 اتمسفر اگر ولتاژ ۱۰۰۰۰ ولت برقرار شود، گاز درون لوله ملتهب شده و به رنگ هاي گوناگون پرتو افشاني مي نمايد. به عنوان مثال نئون رنگ قرمز، هوا رنگ صورتي ملايم، بخار سديم رنگ زرد و بخار جيوه رنگ آبي مايل به سبز را ايجاد مي نمايد.

 ۲- در فشار کمتر از 0.0001 اتمسفر و ولتاژ بالاي ۱۰۰۰۰ ولت جداره شيشه ملتهب شده و نور سبز مغز پسته از خود منتشر مي نمايد.

 ۳- با کم کردن فشار تا 0.000001 اتمسفر روشنايي از بين رفته و نوعي درخشندگي يا تابش مهتابي در ديواره لوله ايجاد مي شود که در حضور صفحات فلوئور به طور کامل قابل مشاهده است.

 

اين اشعه که توسط ويليام كروكس William Crookes كشف گرديد به اشعه کاتدي معروف شد. اشعه كاتدي نيز به نوبه خود مورد مطالعه قرار گرفته و ويژگي هاي يكي پس از ديگري كشف گرديد. به آزمايش هاي زير و نتايج به دست آمده از آنها توجه كنيد:

۱- براي اينكه ماهيت اين اشعه هرچه بيشتر براي ما روشن گردد يك مانع بين دو الكترود در لوله قرار مي دهيم.

همانطور كه مشاهده مي شود ، در سمت آند سايه اي تشكيل مي شود و اين بدان معناست كه اشعه از كاتد خارج شده و به سمت آند حركت مي كند. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه اين اشعه به خط مستقيم سير مي كند.

۲- جابجايي کاتد در لوله تأثيري در جهت اشعه نداشته و اشعه به خط مستقيم سير مي نمايد.۳- جنس كاتد را تغيير مي دهيم ولي در اشعه هيچ تغييري مشاهداه نمي شود. بنابراين ماهيت اشعه به جنس كاتد بستگي ندارد و تمام فلزات توان توليد اين اشعه را دارند.

۴- جنس گاز داخل لوله را تغيير مي دهيم ولي باز در ماهيت اشعه تغييري مشاهده نمي شود. بنابراين ماهيت اشعه به جنس گاز داخل لوله بستگي ندارد.

۵- يك فرفره پره دار را در مسير اشعه قرار مي دهيم.

مشاهده مي شود كه مدتي پس از شروع به كار دستگاه فرفره شروع به حركت مي نمايد. اين مطلب نشان دهنده آن است كه اشعه كاتدي حامل ذراتي است كه داراي انرژي هستند. اين ذرات پس از برخورد با پره هاي فرفره انرژي خود را به پره ها مي دهند به همين دليل پره ها گرم شده و باعث گرم شدن گاز اطراف خود مي شوند. گاز گرم شده درون لوله توسط جريان همرفتي به حركت درآمده و باعث چرخش فرفره مي گردد.

 

۶- يك ميدان الكتريكي قوي را از خارج لوله بر اشعه اثر مي دهيم.

 

همانطور كه مشاهده مي شود، اشعه در ميدان الكتريكي به سمت قطب مثبت منحرف مي شود. يعني اينكه داراي بار منفي است.

 

۷- از خارج از لوله يك ميدان مغناطيسي را بر اشعه اثر مي دهيم.

 اشعه در راستاي عمود بر ميدان در جهتي منحرف مي شود كه از بار ذرات داراي بار منفي انتظار مي رود. بنابراين اشعه از جنس ذرات باردارمي باشد.

 

بنابراين با توجه به آزمايشات فوق داريم:

۱- اشعه کاتدي از ذراتي که داراي بار منفي هستند تشکيل شده است. اين ذرات را در سال ۱۸۷۴ الکترين ناميدند که در سال ۱۸۹۱ بعد از آزمايشات فوق اين نام به الکترون تغييريافت.

۲- اين اشعه به نوع فلز کاتد يا گاز داخل لوله بشتگي نداردُ بنابراين تمام مواد داراي الکترون هستند.

بعدها از اشعه کاتدي در ساخت تلويزيون ها و مانيتورها استفاده شد، ساخت اين تجهيزات شايد بدون اشعه كاتدي ميسر نمي شد. به صفحه نمايش مانيتورها و تلويزيون هايي با استفاده از اشعه كاتدي تصوير را ايجاد مي نمايند بطور اختصاري CRT گفته مي شود كه مخفف Cathode Ray Tube مي باشد. در شكل نحوه عملكرد اين نمايشگرها را مي بينيد.

 

با توجه به اينکه آزمايشات فوق نشان دهنده وجود ذره اي کوچکتر از اتم با بار منفي هستند، بنابراين نظريه اتمي دالتون به چالش بزرگي كشانده شده است، اما در علم براي اثبات وجود يك ذره بايد مختصات آن ذره يعني جرم و مقدار بار آن تعيين گردد.

 

 

 

نظر ها
افزودن جدید جستجو
ناشناس   |2010-06-25 09:58:03
شسبسسب  - قسايل     |2010-10-02 20:17:40
یه دانش اموز     |2010-10-03 21:12:14
سلام
اگه امکان داره در مورد چگونگی ساخت اشعه ایکس با پرتو کاتدی هم مطلب بذارید
ممنون
يه نفر   |2010-10-04 20:51:55
مطالبتون خيلي خوبه اگه ميشه مطالب جديد تري بذارين حتما مي خونم
ناشناس   |2010-10-06 18:05:00
asd   |2010-10-06 18:05:42
ناشناس   |2010-10-07 15:35:36
لطفا در مورد تفاوت پرتو کاتدی وایکس مطلب کوتاهی بگذارید.
ghoghnoos
لطفاتصاویری از لوله پرتو کاتدی   |2010-10-09 11:58:01
:
Ali  - ممنون     |2010-10-09 17:39:11
سلام
ممنون بابت این مطلب ولی اگه کمی کاملتر بود جذابیت بیشتری داشت...


your friend : Ali a boy from KERMAN
maniya   |2010-10-12 18:16:21
مطالب خوبي بود . لطفا در مورد علت انحراف پرتو کاتدي در ميدان مغناطيسي هم مطلب بگذاريد.
هرکی مهم نظرمه   |2011-10-01 20:36:36
خیلی مطالبتون چرت و ابکی بود این مطالبی که گذاشتین هر ادم بی سوادی هم بلد لطفا سطح مطالبتونو بالا ببرید تا ادما استفاده کنند باتشکر
س   |2011-10-02 17:18:08
طراح دستگاه کاتدی چه کسی بود
علی   |2011-10-09 19:25:43
سلام
عالی بود مختصر و مفید
ممنون
ناشناس   |2011-10-10 22:15:26
sarina   |2011-12-02 16:40:09
مطالبتون خوب بود ولی ناقص و پیش پا افتاده لطفا از مطالب کاملتری استفاده کنید ممنون
afsoon  - chemistry   |2012-01-27 20:57:57
lotfan mataleb ra bishtar tozih dahid
batashakor faravan
sani     |2012-04-02 20:15:00
TNX. matalebe jaleb darin
sani     |2012-04-02 20:15:04
TNX. matalebe jaleb darin
sahel   |2012-09-12 20:18:15
mersi, kheyli be dardam khord, vaghean mamnon
ناشناس   |2012-09-15 22:43:43
ناشناس   |2012-09-23 16:42:09
زهرااااااااا  - کاتودی     |2012-09-23 19:38:05
خیلی قشنگ بود واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااا فقط کاش کمی بیشتر بود اونوقت قیافم این شکلی میشد نگاههه
ناشناس  - خیلی بد....   |2012-09-23 22:08:41
mohammad  - khob bod ama age kamel tar bod kheili behtar bod.m   |2012-09-24 16:47:07
mohammad  - for bideen love   |2012-09-24 16:49:11
khob bod ama age kamel tar bod kheili behtar bod.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mmm   |2012-09-24 21:05:39
خوب بود ولی کامل نبود
ستاره   |2012-09-24 21:16:56
لطفا دربارهي كاربرد انن هم مطلب بديد. مرسييي11
ناشناس   |2012-09-25 20:35:57
ناشناس   |2012-09-25 20:41:43
ناشناس   |2012-09-25 20:43:16
ناشناس   |2012-09-25 20:45:00
سلام اگه میشه کاربردها و فواید پرتو کاتدی را بنویسید
دانش اموز     |2012-09-26 17:09:39
salam aghe momkene karborde parto katedi ham bezarid mamnooon
aylar   |2012-09-26 17:18:36
salam,mixam karbordaye lule parto katodiro kamel bdunam,age mishe komakam konin mamnun misham,mamnun misham be e-mailam befrestid......
یلذا  - تشکر   |2012-09-26 18:06:49
فوقالاده بود
...   |2012-09-27 13:37:54
ممنون
محسن   |2012-09-27 17:05:29
کاربردش رو نمینویسید؟من هیچ جا پیدا نکردم.لطفا اگه دارید تا فردا برام بفرستید
ناشناس   |2012-09-27 17:12:48
ناشناس   |2012-09-27 22:56:55
بیشتر مثل یه قصه بود تا مقاله ی شیمی.لطفا از مطالب علمی به روز استفاده کنید.
آرزو  - نخوندم   |2012-09-28 14:04:25
رقيه     |2012-09-28 14:11:21
مي شه بگين پرتو كاتدي چه كاربردي داره؟
هيچجا ننوشته خسته شدم از اين هم گشتن ا
اگه مطلبي پيدا كردين تا دوشنبه به اي ديم بفرستين يا تو وبم به صورت كامنت بزارين خواهش مي كنم

ناشناس   |2012-09-28 14:20:42
باران  - خب پس کاربردش ؟یه ساعته دارم میگردم   |2012-09-28 17:27:19
باران   |2012-09-28 17:38:00
زود این مطلبو میخوام
دانش اموز   |2012-09-28 19:14:37
سلام من دنبال کاربرد پرتو کاتدی هستم اما تو سایتتون نبود میشه راهنماییم کنید؟
mohammad   |2012-09-28 19:15:05
khodaiish inche saitieh
mohammad   |2012-09-28 19:16:25
kos khol
حمید   |2012-09-28 19:39:35
اگ میشه داربارهی کاربرد های پرتوی کاتدی بیشتر توضیح بدید
شهرام   |2012-09-28 21:15:28
شهرام   |2012-09-28 21:15:28
aylar   |2012-09-28 21:19:03
karbordaye partoe katodiro mixama!!!kasi peida nakarde?!!!fagat karbordasho mixam!!!!!
یه محصل  - اگه میشه در مورد کاربرد پرتوهای کاتدی مطالب بیشتر   |2012-09-28 21:43:02
nashenas   |2012-09-28 21:59:19
khaste nabashi delavar
vaqhean aftezah boooooooooooooooooooooood

:
!:
chiye eena sathe matlabo bebar bala joone ma
nashenas   |2012-09-28 21:59:22
khaste nabashi delavar
vaqhean aftezah boooooooooooooooooooooood

:
!:
chiye eena sathe matlabo bebar bala joone ma
شیدا     |2012-09-28 22:44:11
به درد کار من نخورد ..
ناشناس   |2012-09-28 23:17:58
ناشناس   |2012-09-28 23:18:01
maryam   |2012-09-29 15:35:47
غریبه   |2012-09-29 20:17:21
مهم کاربردشه که ننوشتی بازم مرسی
باران   |2012-09-30 00:02:33
سلام.من دنبال کاربردهای پرتو کاتدی ام اما تو سایت تون نبودمن کارم خیلی خیلی فوریه میشه کاربردهای دیگه اش را تادوشنبه به
آیدیم بفرستید؟؟؟؟؟؟؟
فاروق منبری  - پرتوها ی کاتدی   |2012-09-30 13:39:11
faranak     |2012-09-30 14:37:16
سلام سایتتون عالیه .راستی من دنبال کاربرداشم چرا نیس ؟اگه میشه به ایمیلم بفرستید.
رامین  - پرتو کاتدی     |2012-09-30 15:42:40
من دانبال کاربرد های کاتد بودم که متاسفانه تو سایتتون نیست.خواهشا اگه میشه کاربرد هاش رو هم بهش اضافه کنید .مرسی
سمیراجون  - باباشیمی چیه میخونید!   |2012-09-30 16:22:13
این همه مطلب روچیکارکنیم وقتی کاربردپرتوهای کاتودی توش نیس من فردامیخامش ننویسیدمی کشمتون فهمیدی عزیزدلم یابفهمونمتون!
سمیرای حامد   |2012-09-30 16:26:11
خیلی دوست دارم عزیزم
رز   |2012-09-30 16:30:22
سلام
بابا چرا کاربرد پرتو ها نیس فردا میخوام برم مدرسه لازمشون دارم جان خودتون بزاریدشون
رز   |2012-09-30 16:36:49
چرا هیچ جا کاربردشون نیس
ناشناس   |2012-09-30 19:27:31
:


:arrow
رقيه  - هورا     |2012-09-30 19:39:17
من كاربردشو پيدا كردم
امروزم نمره فعاليتمو گرفتم
رقيه  - هورا     |2012-09-30 19:39:19
من كاربردشو پيدا كردم
امروزم نمره فعاليتمو گرفتم
یه نفر   |2012-09-30 20:38:42
مريم   |2012-09-30 21:21:22
متشكرم از مطالب هاي مفيدي كه گذاشتين.
فرناز   |2012-10-01 00:07:47
منم فردا میرم نمره میگیرم میسی سایت خوبی دارید image:http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_60B.gif
lina   |2012-10-01 00:53:07
سلام اگر امکان داره درباره کاربرد پرتو کاتدی مطلب بذارین.
zahra   |2012-10-01 10:40:37
سلام..اگه میشه کاربردهاشم بزارید..لطفا..ممنون میشم...
ناشناس   |2012-10-01 16:18:46
ناشناس   |2012-10-01 16:55:52
بوق   |2012-10-01 17:00:03
مممممممممممممممممممممممممممممممممممنون
شیمیدان  - ممنون   |2012-10-01 17:20:33
ممنون ولی ای کاش کاربردش رو هم میذاشتی خیلی لازم دارم
متین  - ززززززز     |2012-10-01 17:46:40
این چه وضعیه کاربردش نیست درست کنید
رقيه   |2012-10-01 17:51:53
اي دوستااااااااااااااااااااااااان چرا با اي دي من نظر مي دين؟
خواهشن اينكارو نكنين
ناشناس   |2012-10-01 19:12:44
Kamyab   |2012-10-01 20:04:42
darbareye karbordash aslan nist MANAM KHEILI LAZEM DARAM
pUnK GiRl     |2012-10-01 20:40:46
voiii che bahal bod

vli karbordaee katodiam benevisin dokhsetOon dalam

ghofoneton negin
pUnK GiRl     |2012-10-01 20:42:11
حسین دامادفرمانی  - سایت   |2012-10-01 21:21:55
عالی واقا خوب
ناشناس   |2012-10-01 21:22:10
بد نبود اما اگر کامل تر و پر محتوا تر بود عالی میشد
ناشناس   |2012-10-01 21:33:57
پس کاربردش کو :
ناشناس   |2012-10-01 21:34:07
ناشناس   |2012-10-01 22:12:06
خوب بود ولی کاش کاربردش هم میذاشتین
معترض   |2012-10-01 22:12:59
خاک تو سرتون با این تحقیق  
ناشناس   |2012-10-02 15:52:13
دمت گرم
ناشناس   |2012-10-02 15:52:13
دمت گرم
ناشناس   |2012-10-02 17:49:26
akhe chera karbordesho naneveshtin karborde parto haye katodi too hich saiti nist chera
ناشناس   |2012-10-02 17:54:57
akhe chera karbordesho naneveshtin karborde parto haye katodi too hich saiti nist chera
ناشناس   |2012-10-02 17:54:57
akhe chera karbordesho naneveshtin karborde parto haye katodi too hich saiti nist chera
سارا  - كاربرد برتو كاتدي   |2012-10-02 19:48:51
سلام من كاربرد برتوي كاتدي رو ميخوام خيلي ضروريه هيجا اطلاعاتي راجبش نيست اگه ميشه چند نمونه واسم ايميل كنيد فقط زود مامنون ميشم
ناشناس  - hala javabe moalemam ro chi bedam ke karbordasho p   |2012-10-02 21:20:57
hala javabe moalemamo chi bedam ke karbordasho peyda nakardam
تپلی  - easy life   |2012-10-02 21:30:46
اون چیزی که من میخواستم نداشتین . پس این سایت به چه دردی میخوره
فروغ   |2012-10-02 21:43:40
میسی ولی کاربردشو که ننوشتین بس من حالا چی کار کنم
roly poly   |2012-10-02 22:57:14
در یک کلام توپ توپ بود
ناشناس   |2012-10-02 23:20:01
بابا برا چی کاربرد پرتوهای کاتدی رو ننوشتین اه اه اه اه
مریم   |2012-10-02 23:43:14
اگه دوست دارید کاربرداشو بنویسید با این که دیگه به درد من نمیخوره ولی شاید بقیه استفاده کنند
ناشناس   |2012-10-03 14:08:11
بد نبود بهترم میشه
...  - لطفا در مورد کاربرد پرتوهای کاتدی نیز مطلب بگذارید   |2012-10-03 18:21:09
خودم  - لطفا کاربرد پرتوی کاتدی را بنویسید ممنون   |2012-10-03 18:24:53
ناشناس   |2012-10-03 18:40:38
ای کاش در مورد کاربرد پرتوهای کاتدی بیشتر مطلب میگذاشتید
ناشناس   |2012-10-03 18:42:22
matalebe kheili jalebi bood kheili moteshaker az etelaatetun
ناشناس   |2012-10-03 21:12:15
كاربرد پرتو را ميخاستيم كه پيدا نكرديم
Raha  - Khoooooooooob Boooooooood   |2012-10-03 22:49:02
ناشناس   |2012-10-04 15:25:27
مهرداد   |2012-10-04 17:33:36
عالی
مهرداد   |2012-10-04 17:33:38
عالی
هستی   |2012-10-05 10:13:15
به وجود اورنده ی پرتوی کاتدی تامسون بود.
هستی   |2012-10-05 10:34:19
در مورد کاربردشون بیشتر مطلب بذارین
shavash  - لطفا کاربرد پرتوهای کاتدی.... لطفا برام بفرستید.   |2012-10-05 11:29:52
لطفا کاربرد پرتوهای کاتدی.... لطفا برام بفرستید.
دانش آموز بدبختی که مجبور به خ  - llll   |2012-10-05 11:30:53
سلام مطالبتووووون واقعاااااا وقعاااا واقعععااا خیلللی خیلللیییی خیییللللیییی افتضاح و چرت بووووود خاااک تووو سرتووووننننن که حتی کار روزتامه دیواری یه مدرسه ای مثل مهدوی رو با اون معلم شیمی چپر چلاغ و گولاخش هم راه نمیندازه یعنی.....
n  - n     |2012-10-05 13:29:22
n
دلارا   |2012-10-05 14:14:39
لطفا اگر میشه کاربرد پرتو کاتدی رو هم بنویسید
saeed   |2012-10-05 14:19:33
وااااااااااا نگاااااا نظر اینجا ههههههههههههههه
ناشناس   |2012-10-05 16:17:53
ناشناس  - واقعااااااااااااااااااا افتضاح.آدم اگه تحقیق بخواد     |2012-10-05 16:21:58
sara  - sara     |2012-10-05 17:23:14
واااااااااااااااااای

2ساعته اینترنتو زیرورو کردو تا فایده ی پرتو کاتد رو پیدا کنم...

آخه ایناک سوال در میارن فکر ماهاک نیستن...جستجوکنید صفحه ی5شیمی2گفته فواید پرتو کاتدیو بگردین پیدا کنین...

ای خدا!!

این شکلی شدم از بس گشتم

فردام باید تحقیقامونو ببریم


ناشناس   |2012-10-05 18:10:43
الینا   |2012-10-05 19:20:14
وااااااااییییییییی کاربرد پرتوهارو بنویسین مردم از بس اینورو اونور سرچ کردم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ناشناس   |2012-10-05 19:25:39
Zahra   |2012-10-05 19:46:12
babate matalebetun mamnun..... age mishe dar bareye KARBORD haye ashaeye Katodi ham matlab bezarin... ya age mishe baram befrestin.... kheili mamnun misham.....
مهدي   |2012-10-05 20:25:45
مهدي   |2012-10-05 20:32:37
واقعا مسخراست لطفا كاربردهاي كاتدي روبزارين اين همه ادم نوشته خب نيازه
ناشناس   |2012-10-05 20:34:49
ان قدر گشتم خسته شدم اهههههههههههه
ناشناس   |2012-10-05 20:35:38
ان قدر گشتم خسته شدم اهههههههههههه پرتوي كتدي رو بزارين ديگه
ناشناس   |2012-10-05 20:38:53
لطفا برم بفرستين./كاربردهي پرتوي كاتدي را
Raha Khanoom  - کاربرد پرتو کاتدی     |2012-10-05 22:32:46
اصلا خوب نبود
sadaf  - akhe cheraaaaaaaaaaaaaaaaa?     |2012-10-05 22:50:00
mishe lotfan yekam satho bala bebarid vaghan kasi estefade nemikone az in mataleb ke to ketab dovom dabirestanam hastan
ناشناس   |2012-10-06 01:16:24
كاربرد بذارين
سعید  - تشکر   |2012-10-06 08:12:20
خدا خیرتان دهد امتحانداشتم و جواب چند سوال را در باره ی اشعه کاتدی نمی دانستم ولی به کمک شما فهمیدم
ناشناس   |2012-10-06 15:02:57
عاطفه   |2012-10-06 19:32:36
چرت بود.... ...من كاربرد كاتد رو ميخوام..راهنماااايم كنيد
ناشناس   |2012-10-06 20:16:50
mohammad   |2012-10-06 20:18:45
karbord haye partoo katodi ro mikham
ناشناس     |2012-10-06 21:12:09
بد نیس ولی اصلا مطلبها نمیشه تزشون استفاده کرد
ناشناس     |2012-10-06 21:12:11
بد نیس ولی اصلا مطلبها نمیشه تزشون استفاده کرد
سروین   |2012-10-06 21:16:44
کااربرداش و میخوام
m  - bbaba karbod mikham   |2012-10-06 23:39:09
ناشناس   |2012-10-07 16:55:40
کاربرد کاتدی خرف
مهم نیست   |2012-10-07 17:46:06
لطفا درباره ی کاربرد های اشعه ی کاتدی هم بذارید.
فقط زود تر لطفا,بد گیرم...
رز تنها  - کاربرد پرتو کاتدی لطفااااااااااااااااااااااااااااا   |2012-10-07 19:45:50
ناشناس   |2012-10-07 20:57:58
چرا کاربردشو ننوشتید؟
زهره   |2012-10-07 22:04:47
سلام..دستگاه کاتدی را جوزف تامسون ساختهاست.خیلی سایتش بیخود بود.این دقیقا تو کتاب شیمی دوم دبیرستان نوشته بود ولی یه کم کمتر!!
گلي   |2012-10-07 22:17:56
نسبتا خوبه ممنونم ولي اگه ميشه كاربردشم بزارين خيلي ممنون ميشم.
ناشناس   |2012-10-08 09:26:36
kheyli ba hall bud merci az hamegi
شايان  - بى نبوى   |2012-10-08 16:18:18
رضا   |2012-10-08 16:19:53
علي  - كاربرد ها را مي خواستم >   |2012-10-08 16:49:00
نن   |2012-10-08 22:34:43
setare   |2012-10-09 00:00:37
ای خداااااااااااااااااا ممنون از مطلبتون
ولی یکی به من یگه از کجا یابذ کاربرد گیر بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اه 2ساعته اسگل شدیم!
بازم از مطلب ممنون
setare   |2012-10-09 00:02:47
اوه از بس عصبانیم نمیدونم چطوری نوشتم!خخخخ
بابت سوتیها معذرت میخوام!
جواد خطر  - چرند   |2012-10-09 19:57:54
واقعا مسخره بود
ناشناس   |2012-10-09 22:38:14
بميريد كه يه كاربرد براش ننوشتيد مسخره ها با اين سايت مسخرتون اخخخخخخخخخخخخ
ناشناس   |2012-10-09 22:38:20
بميريد كه يه كاربرد براش ننوشتيد مسخره ها با اين سايت مسخرتون اخخخخخخخخخخخخ
parisa  - درباره ی کاربرد هاش هم می نوشتید دیگه   |2012-10-10 10:08:20
parisa  - درباره ی کاربرد هاش هم می نوشتید دیگه   |2012-10-10 10:08:20
amirhossein   |2012-10-11 22:53:43
یگان   |2012-10-12 13:08:27
قدیمی بودددددددددددد
ل   |2012-10-13 21:30:44
f]بچه هامنم دنبال کاربرد پرتو کاتدی هستم ولی مطلبی پیدا نکردم
ناشناس   |2012-10-14 18:44:20
لطفا از کاربرد اشعه ی کاتدی مطلبی مفید بیاورید با تشکر.
ناشناس   |2012-10-17 11:36:37
علی   |2012-10-19 00:49:27
پس کاربردش کجاس؟؟؟؟؟؟
نکته اصلی ک کاربرداشه رو پیچوندین که.......
حالا من چ غلطی کنم؟؟؟؟؟
فردا باید کاربرد های کاتدی رو بدم ب معلمامون...
لطفا رسیدگی کنین
ناشناس   |2012-10-23 14:56:48
یه دانش آموزبدبخت   |2012-10-24 18:15:43
حالا من بدبخت چه کارکنم دبیرنامردمون گفته بایددرموردموارداستفاده پرتو کاتدی تحقیق ببریم تا بهمون مثبت بده خاک توسرمابااین وضع منابع تحقیقمون اه اه اه اه...واقعانتونستیدکاربرد اشوبنویسید اه اه اه اه.....................
sarina  - درخواست   |2012-10-25 14:49:34
سلام منزیا فرست نمیکنم به سایت ها سر بزنم اما به دلیل این که رشتم صنایع شیمیایی هست نیاز دارم از خبر های روز شیمی باخبر بشم میخواستم بدانم ایا امکان دارد مطالب جدیدی که میذارید برای من ایمیل کنید
ناشناس   |2012-11-03 16:21:40
سایتتون آشغاله
عسل   |2012-11-04 16:36:24
مطالبتون عالی بود :
عسل   |2012-11-04 16:36:25
مطالبتون عالی بود :
عسل   |2012-11-04 16:36:26
مطالبتون عالی بود :
عسل   |2012-11-04 16:36:27
مطالبتون عالی بود :
roksana   |2012-11-06 23:13:21
he he..........cherttarin chizi bod ke khondam
roksana   |2012-11-06 23:17:56
fazeton chiye??????????????????????????????
ba i matalebeton!!!!!!!!!!!!!!
x  - چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کاربرد پرتو کاتدی را نمی   |2012-11-08 22:57:31
x  - چه سایت آشغال بیخود...بووووووووووووووووق دارید   |2012-11-08 23:01:07
x  - حالا من با این روزنامه دیواری چیکار کنم؟   |2012-11-08 23:04:23
زینب  - سلام لطفاکاربرد پرتو کاتدی رابنویسید.   |2012-11-09 19:19:15
milad  - لوله پرتو کاتدی     |2013-01-14 23:01:08
چرا با اینکه درونلوله پرتو کاتدی خلا هست ولی لوله نمیشکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رقیه     |2013-01-14 23:13:58
چون برای اینکه زیرا. ..آی خنگول خب اگه نمی شکنه پرسیدن نداره که چون نشکنه
milad  - خنگول خودتی عقب افتاده     |2013-01-14 23:33:16
لامپ تصویر تلویزیونو دیدی بگیرش بزن تو سرت وقتی شکست میفهمی که میشکنه خوبم میشکنه چرا چرت میگی
رقیه  - ...     |2013-01-30 00:03:15
شوخی کردم بی جنبه
تو با چه جرئتی بهم می گی عقب افتاده؟
تو اصلأ می دونی با کی طرفی؟
بی ادب
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol:
:kiss::D:pinch::(:shock::X:side::):P
:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s:!::?::idea:
:arrow:
 
 
مطالب اتفاقی
بهترین حالت نمایش در 1024 * 768 و در مرورگر فایرفکس.
designe by PLUSTEMPLATE.com


Free Page Rank Tool

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.
www.PMBS.ir 2008 - All Rights Reserved - info[at] pmbs[dot]ir